Griffioen reiniging van ventilatie, schoorstenen en ventilatiesystemen

De Griffioen: DÉ VENTILATIESPECIALIST VAN ZUID-HOLLAND

Onze gegevens:


 

De Griffioen B.V.


Anthonetta Kuijlstraat 36


3066 GS  Rotterdam


(010) 4046459 / (010) 4046497

info@griffioen-reiniging.nl of info@griffioenrotterdam.nl

KvK: 24244975

BTW nummer: NL818177937B01

ContactDisclaimer:

Disclaimer voor http://www.griffioen-reiniging.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van http://www.griffioen-reiniging.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door De Griffioen B.V.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Griffioen B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Griffioen B.V..

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Griffioen B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

De Griffioen B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. De Griffioen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

           

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van http://www.griffioen-reiniging.nl op deze pagina.