Schadeherstel

Wij zorgen voor uw schoorsteen reiniging

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Brand- en stormschade

Wanneer er brand uitbreekt of er een storm over het land raast, kunnen de gevolgen voor uw woning of bedrijfspand ingrijpend zijn. Zo ook voor én door uw ventilatie en rookgasafvoerkanaal. Op dat moment is het belangrijk snel en doeltreffend te handelen, om verdere schade zo veel mogelijk te beperken, en preventieve maatregelen te nemen om dit in de toekomst zo goed mogelijk te voorkomen. Een slecht onderhouden rookgasafvoerkanaal verhoogt namelijk het risico op brand- en stormschade en koolmonoxide vergiftiging. Diverse verzekeringspolissen zullen schade door achterstallig onderhoud dan ook niet dekken. Vaak stellen zij de eis dat u moet kunnen aantonen dat u uw rookgasafvoerkanaal jaarlijks laat onderhouden en kunnen zij aan de hand van schade-experts laten vaststellen of de schade is ontstaan door achterstallig onderhoud.

Schade voorkomen

Een van de beste manieren om de impact van brand- en stormschade te minimaliseren, is dus door preventieve maatregelen te nemen. Met regelmatig onderhoud van rookgasafvoerkanalen van cv-systemen, hout gestookte haarden en pellet kachels kunnen potentiële risico’s worden geïdentificeerd en worden aangepakt, voordat ze tot problemen leiden. Door regelmatig uw schoorsteen te laten vegen en periodieke inspecties uit te voeren van uw rookgasafvoer kanaal, kunnen zwakke punten in het systeem worden opgespoord en kunnen eventuele gebreken tijdig worden verholpen. Op deze manier kunt u de kans op brand- en stormschade en koolmonoxide vergiftiging aanzienlijk verminderen en kunt u uw eigendommen beter beschermen tegen onvoorziene omstandigheden.

Neem nu contact met ons op!

Wat te doen bij schade?

Als uw woning of bedrijfspand is getroffen door brand- of stormschade, is het belangrijk om snel te handelen en de juiste stappen te ondernemen om de schade te herstellen. Het eerste wat u moet doen, is contact opnemen met een gespecialiseerde schade-expert die ervaring heeft met het herstellen van rookgasafvoerkanalen. Zij kunnen een grondige inspectie uitvoeren van het beschadigde gebied en een nauwkeurige schatting maken van de benodigde herstelwerkzaamheden. Daarnaast is het belangrijk om contact op te nemen met uw verzekeraar om het schadeclaimproces te starten en ervoor te zorgen dat u de nodige vergoeding ontvangt voor de geleden schade.

Neem nu contact met ons op!

Schadeherstel: Onze service

Bij De Griffioen zijn we een gespecialiseerd schade-expert voor rookgasafvoerkanalen van cv-systemen, hout gestookte haarden, pellet kachels, ventilatiekanalen en complete installaties. We bieden een gespecialiseerde service voor schadeherstel, evenals toekomstig onderhoud en inspecties voor uw rookkanalen. Ons team van ervaren vakmensen staat klaar om u te ondersteunen bij het herstellen van brand- en stormschade aan uw woning of bedrijfspand, met een focus op kwaliteit, vakmanschap en klanttevredenheid. Wij begrijpen hoe stressvol het kan zijn om geconfronteerd te worden met brand- of stormschade, en we streven ernaar om het herstelproces zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Met onze expertise en toewijding kunt u erop vertrouwen dat uw eigendom in goede handen is en dat wij er alles aan zullen doen om het weer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze schadeherstel service en hoe wij u kunnen helpen bij het herstellen van brand- en stormschade aan uw rookgasafvoerkanalen en ventilatiekanalen. Met onze professionele aanpak en persoonlijke service staan wij garant voor een snelle en effectieve oplossing voor al uw schadeherstelbehoeften.

Neem nu contact met ons op!